HOUŠTĚK Josef Prof., MUDr., DrSc. - Praha 5, Motol, FN Motol, budova 3, ( dětský pavilon ), 5. patro, seminární místnost prof. Houštky

HOUŠTĚK Josef Prof., MUDr., DrSc., ( 1913-1991), český pediatr, přednosta II. dětské kliniky, profesor lékařské fakulty UK, člen ČSAV. Zabýval se hlavně patafyziologií dýchacího systému a preventivní pediatrií.

Praha 5, Motol, FN Motol, budova 3, ( dětský pavilon ), 5. patro, seminární místnost prof. Houštky, - busta na kamenném sloupku s textem : " PROF. MUDr. / JOSEF HOUŠTĚK / 1913-1994 / ZAKLADATEL ČESKÉ / MODERNÍ PEDIATRIE ". Autorem busty z r. 1999 je sochař Zbyněk Runczik.

V téže budově v 1. patře se nachází busta prof. Švejcara.

3. 8. 2013