N

NÁPRSTEK Vojta - Praha 1, Staré Město, Betlémské nám. 269/1, Národopisné muzeum, dvorní trakt, přízemí pod arkádou

    NÁPRSTEK Vojta, rodné jm. Fingerhut Adalbert ( 1826 - 1894 ), významný český vlastenec ze zámožné pražské rodiny, intelektuál, cestovatel, národopisec, horlivý propagátor technického, kulturního a společenského pokroku, sběratel národopisných předmětů, zakladatel národopisného muzea,...

NEJEDLÝ Zdeněk akademik - Praha 1, Betlémské nám., Betlémská kaple, v síni

  NEJEDLÝ Zdeněk akademik, ( 1878 - 1962 ), muzikolog, hudební kritik, pedagog, historik a politik, kontraverzní veřejný činitel-komunista, který výrazně ovlivnil  českou kulturu dvacátých až padesátých let. Zájem o historii soustředil na dobu husitskou a národního obrození. Praha 1,...

NĚMCOVÁ Božena - Praha 1, Staré Město, Nám. Jana Palacha 80/3, budova Vysoké školy umělecko-průmyslové, 1. patro, knihovna

 29.3. 2013 NĚMCOVÁ Božena, ( 1820 - 1862 ), česká spisovatelka, zakladatelka novodobé české prózy. Praha 1, Staré Město, Nám. Jana Palacha 80/3, budova Vysoké školy umělecko-průmyslové, 1. patro, knihovna - busta z mramoru od sochařky Schwarzerové.

NEPIL Antonín - Praha 7, Holešovice, Strossmayerovo nám., kostel sv. Antonína, předsíň

NEPIL Antonín, ( 1853 - 1918 ), katolický kněz Praha 7, Holešovice, Strossmayerovo nám., kostel sv. Antonína, předsíň, - textová pamětní deska se zněním : " Na věčnou paměť / L. P. 1918 1. ledna umřel ve věku 65 let / Monsignore Antonín Nepil / arcib. notář vikář, sekretář a první du- / chovní...

NEUMANN Václav - Praha 1, Staré Město, Nám. Jana Palacha 79/1, Rudolfinum, v přízemí na chodbě u Dvořákovy síně, součást památníku na 5 dirigentů Čes. filharmonie

NEUMANN Václav, ( 1920 - 1995 ), významný český dirigent, propagující především českou hudbu 20. stol. Absolvent Konzervatoře v Praze v oboru houslové hry a dirigování. Violista České filharmonie a zakládající člen Smetanova kvarteta. Byl uměleckým ředitelem předních českých symfonických...

NICKERL Franz Anton Prof. MUDr.- Praha 4, Kunratice, Golčova 1/4, Kunratický zámek, entomologické oddělení Národního muzea v Praze

NICKERL Franz Anton Prof. MUDr., (1813-1871) - evropsky proslulý entomolog z německé pražské rodiny, profesor zoologie. Původně vystudoval filozofii a lékařství na pražské univerzitě, celoživotně se však zabýval přírodními vědami. Shromáždil pozoruhodnou sbírku motýlů, sepsal první vědeckou práci...

NOSEK František Lev JUDr. - Praha 4, Záběhlice, Spořilov, Roztylské náměstí, kostel sv. Anežky České, předsíň

NOSEK František Lev JUDr. , ( 1886 - 1935 ), čsl. právník, politik, meziválečný ministr a dlouholetý poslanec Národního shromáždění za Čsl. stranu lidovou. Jeho zásluhou byl vybudován chrám sv. Anežky. Praha 4, Záběhlice, Spořilov, Roztylské náměstí, kostel sv. Anežky České, předsíň, - kamenná...

NOSTITZ - RIENECK František Antonín hrabě - Praha 1, Staré Město, Železná 540/11, Stavovské divadlo, Nostitzův salónek, ve dveřní špaletě do předsálí

 24. 4. 2013 NOSTITZ - RIENECK František Antonín hrabě, ( 1725 - 1794 ), český šlechtic, vysoký státní úředník, vlastenec, zakladatel divadla, mecenáš. Nejvyšší purkrabí a předseda gubernátní rady. Ochránce českých zájmů a podporovatel kulturní a duchovní oblasti. Nechal vybudovat v Praze v...

Záznamy: 1 - 8 ze 8