Ostatní-historie

Praha 2, Nové Město, Karlovo náměstí 293/13, budova strojní fakulty ČVUT, vestibul, 1)

Praha 2, Nové Město, Karlovo náměstí 293/13, budova strojní fakulty ČVUT, vestibul, - 2 kovové pamětní desky. Prvá se zněním : " BUDOVA ČESKÉHO POLYTECHNICKÉHO / ÚSTAVU KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO, / VYNIKAJÍCÍ DÍLO NEORENESANČNÍ / ARCHITEKTURY, BYLA POSTAVENA / V LETECH 1872-74 DLE PLÁNŮ / ARCHITEKTA...

Praha 2, Nové Město, Náměstí I. P. Pavlova, metro, trasa C, vestibul

Praha 2, Nové Město, Náměstí I. P. Pavlova, metro, trasa C, vestibul, - kamenná pamětní deska s textem : " ČESKÝ LEV - FRAGMENTY / ZEMSKÉ ZNAKY / NÁROŽÍ BAROKNÍ BAŠTY ČÍSLO XXVII / OPEVNĚNÍ STAVĚL PO ROCE 1655 CARLO LURAGO, / OD ROKU 1660 JAN DOMINIK ORSI / BRÁNA V BAŠTĚ, ZVANÁ SVINSKÁ, BYLA...

Praha 2, Nové Město, U Nemocnice 499/2, Všeobecná nemocnice, pavilon A14, 1. patro, uvnitř Eiseltovy síně ( posluchárny )

Praha 2, Nové Město, U Nemocnice 499/2, Všeobecná nemocnice, pavilon A14, 1. patro, uvnitř Eiseltovy síně ( posluchárny ), - kovová pamětní deska s textem : " V těchto místech byla od r. 1812 / Klinika pro ranlékaře, / od r. 1842 Oddělení nemocí prsních / II. německé lékařské kliniky, v letech...

Praha 2, Vinohrady, Náměstí Míru 820/9, Národní dům na Vinohradech, v chodbě za vstupními dveřmi

Praha 2, Vinohrady, Náměstí Míru 820/9, Národní dům na Vinohradech, v chodbě za vstupními dveřmi, - kovová pamětní deska s česko-anglickým textem : "  NÁRODNÍ DŮM NA VINOHRADECH / Novorenesanční budova byla postavena / v roce 1894 na návrh architekta Antonína Turka. / Výzdoba je dílem malíře...

Praha 2, Vyšehrad, Vratislavova 30/8, Husův sbor, předsíň

Praha 2, Vyšehrad, Vratislavova 30/8, Husův sbor, předsíň, skleněná textová pamětní deska se zněním : " DNE 16. DUBNA 1949 V TÉTO BUDOVĚ BYLY KONÁ - / NY POPRVÉ BOHOSLUŽBY ČESKOSLOVENSKÉ / CÍRKVE. DNE 28. ŘÍJNA 1949 BYL KOUPEN TENTO DŮM / NÁBOŽENSKOU OBCÍ ČESKOSLOVENSKÉ CÍRKVE / V PRAZE -...

Praha 3, Žižkov, Izraelská 712/1, Nový židovský hřbitov, obřadní síň, předsálí, levá strana u dveří, 1)

Praha 3, Žižkov, Izraelská 712/1, Nový židovský hřbitov, obřadní síň, předsálí, levá strana u dveří, 1) -  kamenná pamětní deska s textem : " TATO DVORANA / SE VŠEMI PŘÍSTAVBAMI URČE- / NÝMI ZA OBYDLÍ SLUHŮ A MÍST- / NOSTI ÚŘADOVACÍ, JAKOŽ I / VŠECKA JINÁ STAVENÍ NA TOM- / TO HŘBITOVĚ A...

Praha 3, Žižkov, Kubelíkova 1221/37, budova Obchodní akademie, vestibul

Praha 3, Žižkov, Kubelíkova 1221/37, budova Obchodní akademie, vestibul, - dřevěná tabule s textem : " STATUTÁRNÍ VÝVOJ ŠKOLY / 1903  založeno c. k. klasické gymnázium / 1913  zahájení výuky zde v budově / 1913-1959  gymnázium s různými názvy / 1959-1986  základní škola / 1986...

Praha 4, Chodov, Archivní 2257/4, Státní oblastní archiv, na chodbě v přízemí, 1)

Praha 4, Chodov, Archivní 2257/4, Státní oblastní archiv, na chodbě v přízemí, 1), - skleněná deska se zněním : " STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PRAZE / Státní oblastní archiv je pověřen ochranou a využíváním historického / a kulturního dědictví, tvořeného archiváliemi s vazbou na region / středních...

Praha 4, Chodov, Archivní 2257/4, Státní oblastní archiv, na chodbě v přízemí, za vstupními dveřmi, 2)

Praha 4, Chodov, Archivní 2257/4, Státní oblastní archiv, na chodbě v přízemí, 2), - skleněná deska se zněním : " NÁRODNÍ ARCHIV / Národní archiv je ústředním archivem státu. Zřizuje ho Ministerstvo vnitra. / Archiv, v souladu s ustanoveními zákona  o archivnictví, veškerou svou odbornou...

Praha 5, Smíchov, Holečkova 103/31, administrativní centrum Smíchov, býv. klášter Dam Srdce Ježíšova, na chodbě za vstupními dveřmi

Praha 5, Smíchov, Holečkova 103/31, administrativní centrum Smíchov, býv. klášter Dam Srdce Ježíšova, na chodbě za vstupními dveřmi, - skleněná pamětní deska s textem : " Areál Smíchov se nachází v bývalém konventu a pensionátu / dam Srdce Ježíšova u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Je- / žíše (...

Záznamy: 21 - 30 ze 33
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>