Ostatní-různé

Praha 2, Nové Město, Ječná 517/30, Gymnázium, dříve První česká reálka, na chodbě v 1. patře

Praha 2, Nové Město, Ječná 517/30, Gymnázium, dříve První česká reálka, na chodbě v 1. patře, - zajímavě ztvárněná pamětní keramická deska, která nás sděluje : " SEZNAM ŽÁKŮ Z VI TŘÍDY C. K. ČESKÉ VYŠŠÍ / REÁLNÉ ŠKOLY PRAŽSKÉ ROKU ŠKOLNÉHO 1864 " o celkovém počtu 71 žáků a seznam profesorského...

Praha 2, Nové Město, U Nemocnice 1563/3, Anatomický ústav UK, 2. patro u schodiště, 3)

Praha 2, Nové Město, U Nemocnice 1563/3, Anatomický ústav UK, 2. patro u schodiště, 3) - kovová pamětní deska pod plastikou s textem : " S HLUBOKOU ÚCTOU A VDĚČNOSTÍ MYSLÍME NA TY, / KTEŘÍ SVÝM VELKORYSÝM DAREM UMOŽŇUJÍ, ABY / ANATOMIE BYLA MÍSTEM, KDE ZEMŘELÍ UČÍ ŽIVÉ. ". V budově jsou ve 2....

Praha 2, Nové Město, U Nemocnice 499/2, Všeobecná fakultní nemocnice, pavilon chirurgie A8, přízemí u vchodu

Praha 2, Nové Město, U Nemocnice 499/2, Všeobecná fakultní nemocnice, pavilon chirurgie A8, přízemí u vchodu, kovová pamětní deska s textem : " VE VŠEOBECNÉ NEMOCNICI V PRAZE PŮSOBILI / PŘEDNOSTOVÉ CHIRURGICKÝCH KLINIK / František PIŤHA ( 1810-1875 ) 1843-1857, Josef BLAŽENA ( 1813-1885 )...

Praha 2, Vinohrady, Korunní 1440/60, Českobratrský evangelický sbor, předsíň, 1)

Praha 2, Vinohrady, Korunní 1440/60, Českobratrský evangelický sbor, předsíň, 1), - kamenná pamětní deska s Husovými citáty  v původním pravopisu : " WŠEM WUOBEC A KAŽDÉMU KŘESŤANU ZWLÁ- / ŠTĚ BUĎTO SWĚDOMO I OZNÁMENO, ŽE OBEC / ČESKÁ  A W NADĚJÍ BOŽÍ  WĚRNÍ KŘESŤANÉ STOJIE / A S...

Praha 2, Vinohrady, Korunní 1440/60, Českobratrský evangelický sbor, předsíň, 2)

Praha 2, Vinohrady, Korunní 1440/60, Českobratrský evangelický sbor, předsíň, 2), - kamenná pamětní deska s Husovými citáty  v původním pravopisu : " TŘETÍ : ŽE MNOZÍ KNĚŽIE A MNIŠIE SWĚTSKÝM / PRÁWEM PANUJÍ NAD WELIKÝM ZBOŽÍM TĚLES- / NÝM, PROTI PŘIKÁZÁNÍ KRISTOWU  A NA PŘIEKAZU / SWÉMU...

Praha 2, Vinohrady, Korunní 1440/60, Českobratrský evangelický sbor, předsíň, 3)

Praha 2, Vinohrady, Korunní 1440/60, Českobratrský evangelický sbor, předsíň, 3), - kamenná pamětní deska s textem : " VZPOMÍNEJTE NA VŮDCE SVÉ / KTEŘÍŽ VÁM MLUVILI SLOVO BOŹÍ ... / ŽID 13. 7. / V ČESKOBRATRSKEM EVANGELICKÉM / SBORU NA KRÁL. VINOHRADECH / PŮSOBILI TITO BRATŘI DUCHOVNÍ SPRÁVCOVÉ :...

Praha 3, Žižkov, U Památníku 1600/2, Armádní muzeum, 1. patro u schodiště

Praha 3, Žižkov, U Památníku 1600/2, Armádní muzeum, 1. patro u schodiště, - pamětní deska s hebrejsko-česko-anglickým textem : " PODĚKOVÁNÍ / ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLICE / ZA POMOC V OSVOBOZENECKÉ VÁLCE / IZRAELE V ROCE 1948, PŘI VÝCVIKU LETCŮ, / VÝSADKÁŘŮ A PŘÍSLUŠNÍKŮ LETECKÝCH / A POZEMNÍCH VOJSK...

Praha 4, Chodov, Květnového vítězství 57/17, Základní škola, vestibul, 4)

Praha 4, Chodov, Květnového vítězství 57/17, Základní škola, vestibul, 4), - kamenná pamětní deska s citátem : " TO TAKÉ PROSÍM VÁS, / ABYSTE SE / MILOVALI VESPOLEK, DOBRÝCH NÁSILÍM / TLAČITI NEDALI A PRAVDY / KAŽDÉMU PŘÁLI. / M. JAN HUS. / MLADÝM REPUBLIKÁNŮM VĚNUJÍ ". Ve vestibulu se nacházejí...

Praha 4, Chodov, Květnového vítězství 57/17, Základní škola, vestibul, 5)

Praha 4, Chodov, Květnového vítězství 57/17, Základní škola, vestibul, 5), - kamenná pamětní deska s citátem : " VĚŘÍM I JÁ BOHU, / ŽE PO PŘIJETÍ / VICHŘICE HNĚVU / VLÁDA VĚCÍ TVÝCH / K TOBĚ SE ZASE VRÁTÍ, / Ó LIDE ČESKÝ ! / J. A. KOMENSKÝ. / ZDEJŠÍ OBČANÉ / 9. III. 1924. ". Ve vestibulu jsou...

Praha 4, Nusle, Na Květnici 700/1a, sokolovna T. J. Sokol Nusle, předsíň, 1)

Praha 4, Nusle, Na Květnici 700/1a, sokolovna T. J. Sokol Nusle, předsíň, 1), - kamenná pamětní deska s textem : " SOKOL V ŽELENKÁCH / SVÉ / OCHRANITELCE / 1924 ". Pamětní deska byla věnována malou pohraniční  vsí v okrese Teplice v Čechách, která měla družbu s nuselskou sokolskou jednotou. V...

Záznamy: 11 - 20 ze 32
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>