Ostatní-různé

Praha 5, Smíchov, Na Václavce 117/1, Husův sbor Církve čsl., památník Karla Farského, v síni, 2)

Praha 5, Smíchov, Na Václavce 117/1, Husův sbor Církve čsl., památník Karla Farského, v síni, 2), kamenná deska s citátem : " JDOUCE PŘIROZENOU CESTOU ČESKÉHO / ŽIVOTA ZHLÉDLI JSME NA TÉ CESTĚ / V KALU A BLÁTĚ TŘPYTIVOU, KRÁSNOU, / DRAHOCENNOU PERLU PRAVÉ ČESKÉ / LIDSKÉ ZBOŽNOSTI, KTEROU NAŠEMU /...

Praha 5, Smíchov, Na Václavce 117/1, Husův sbor Církve čsl., památník Karla Farského, v síni, 3)

Praha 5, Smíchov, Na Václavce 117/1, Husův sbor Církve čsl., památník Karla Farského, v síni, 3), kamenná deska s citátem : " BUDOUCNOST NÁRODA LEŽÍ PŘED / NÁMI TAKOVÁ, JAKOU PŘIPRAVÍME. / I  NÁBOŽENSKOU BUDOUCNOST JSME / POVINNI NÁRODU PŘIPRAVITI, LEPŠÍ, / NEŽ BYLA NAŠE MINULOST. / PROTO...

Praha 6, Řepy, K Šancím, kostel sv. Rodiny, pod kůrem

Praha 6, Řepy, K Šancím, kostel sv. Rodiny, pod kůrem, - pamětní deska s textem : " Léta Páně 1998 nákladem veřejné sbírky / ŘEPY SOBĚ / byly pro tento chrám pořízeny varhany. / Do sbírky se zapojilo 308 účastníků. / Všem patří velký dík, zvláště těmto dárcům : / Dr. Karel Kodalík * rodina...

Praha 6, Střešovice, U Vojenské nemocnice 1200/1, areál ÚVN, pavilon A, hala

Praha 6, Střešovice, U Vojenské nemocnice 1200/1, areál ÚVN, pavilon A, hala, . kamenná pamětní deska s textem : " PAMÁTCE PŘÍSLUŠNÍKŮ PTP / POMOCNÝCH TECHNICKÝCH PRAPORŮ / VOJENSKÝCH TÁBORŮ NUCENÝCH PRACÍ, / KTEŘÍ SE V DOBĚ TOTALITY / V LETECH 1950-54 / PODÍLELI NA VÝSTAVBĚ / ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÉ...

Praha 7, Holešovice, Farského 1386/3, Husův sbor Církve čsl. husitské, předsíň, 3)

Praha 7, Holešovice, Farského 1386/3, Husův sbor Církve čsl. husitské, předsíň, 3), - kamenná deska se zněním : " PRSŤ Z MÍSTA UPÁLENÍ / MISTRA JANA HUSA ". V předsíni též 2 kamenné zakladatelské desky po stranách obrazu Jana Husa. 9. 6. 2013

Praha 8, Karlín, Lyčkovo nám. 472/8, Základní škola, chodba, přízemí, 1)

Praha 8, Karlín, Lyčkovo nám. 472/8, Základní škola, chodba, přízemí, 1), - skleněná pamětní deska s česko-anglickým textem : " ZREKONSTRUOVÁNO ZA ŠTĚDRÉHO PŘISPĚNÍ / LUCEMBURSKÉHO VELKOVÉVODSTVÍ / U PŘÍLEŽITOSTI STÁTNÍ NÁVŠTĚVY / JEHO KRÁLOVSKÉ VÝSOSTI, VELKOVÉVODY HENRIHO, / DNE 9. ŘÍJNA 2002...

Praha 8, Karlín, Lyčkovo nám. 472/8, Základní škola, chodba, přízemí, 2)

Praha 8, Karlín, Lyčkovo nám. 472/8, Základní škola, chodba, přízemí, - skleněná pamětní deska s textem : " DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ POMOHLI NAŠÍ ŠKOLE PO NIČIVÉ POVODNI V ROCE 2002 / LUCEMBURSKÉ  VELKOVÉVODSTVÍ, JEHO KRÁLOVSKÁ VÝSOST  VELKOVÉVODA HENRY / SVAZ SAMARITÁNŮ HAMBURG / ČLOVĚK V...

Praha 8, Karlín, Malého 319/1, sokolovna T. J. Sokol Karlín, přízemí, u schodů pod Malým sálem, 4)

Praha 8, Karlín, Malého 319/1, sokolovna T. J. Sokol Karlín, přízemí, u schodů pod Malým sálem, 4),  - text v ozdobném rámu : " 1897-1921 / Za věrnost věrnost za lásku lásku. / zachová navždy své dlouhodobé ochranitelce / Sokolu Karlín / Sokol v Krásném Březně. " . Ve vestibulu severního...

Praha 8, Karlín, Malého 319/1, sokolovna T. J. Sokol Karlín, přízemí, Velký sál, 5)

Praha 8, Karlín, Malého 319/1, sokolovna T. J. Sokol Karlín, přízemí, Velký sál, 5), - kamenná pamětní deska se jmény a daty úmrtí zasloužilých členů Sokola : " ANTONÍN SKOLAUDY  + 21. IV. 1885 / ANTONÍN CHODĚRA  + 17. V. 1887 / KAREL HRON  + 4. VII. 1894 / ČENĚK EUG. NEČÁSEK...

Praha10, Vinohrady, Dykova 51/1, Husův sbor Církve čsl. husitské, zvýšené přízemí, předsíň sborové síně, 2)

Praha 10, Vinohrady, Dykova 51/1, Husův sbor Církve čsl. husitské, zvýšené přízemí, předsíň sborové síně, 2), - kamenná pamětní deska s textem : " DOKUD SÍLA, HLEĎ SI DÍLA, / BY PAMÁTKA NA TĚ ZBYLA .. / PŘIPOMÍNKA ŽIVOTNÍHO HESLA MANŽELŮ / KARLA a ANTONIE VOLŠANOVÝCH / JE PROJEVEM VDĚČNOSTI ZA...

Záznamy: 21 - 30 ze 32
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>