Ostatní-stavební

Praha 1, Staré Město, Rytířská 536/29, býv. Městská spořitelna pražská, nyní Česká spořitelna, severní vchod, vestibul, 2)

Praha 1, Staré Město, Rytířská 536/29, býv. Městská spořitelna pražská, nyní Česká spořitelna, severní vchod, vestibul, 2), - kovová dvoudílná pamětní deska se zněním : " REKONSTRUKCE PALÁCE RYTÍŘSKÁ 29 / VLAJKOVÉ LODI ČESKÉ SPOŘITELNY a. s. / REALIZACE 2007-2008 / GENERÁLNÍ PROJEKTANT / www.asgk....

Praha 1, Staré Město, Salvátorská, kostel sv. Salvátora, předsíň

Praha 1, Staré Město, Salvátorská, kostel sv. Salvátora, předsíň, - pamětní deska s česko-norským textem : " NORSKÉ FONDY A MINISTERSTVO / KULTURY ČR HRADILY DRUHOU FÁZI REKONSTRUKCE CHRÁMU A OPRAVU / VARHAN V LETECH 2008-2011. / VI VIL TAKKE KONGERIKET NORGE / OR ET BIDRAG. ". 14. 7. 2017

Praha 1, Staré Město, Uhelný Trh 416/11, nájemní dům Platýz, uvnitř za vstupem III

Praha 1, Staré Město, Uhelný Trh 416/11, nájemní dům Platýz, uvnitř za vstupem III, - mramorová pamětní deska s textem : " Dům tento / počal stawiti, / r. MDCCCXIII / a dostawil, / s boži pomoci, / r. MCCCXLVII / Frant. de Paula Daubek ".

Praha 1, Staré Město, Valentinská 98/4, Městská knihovna, průjezd

Praha 1, Staré Město, Valentinská 98/4, Městská knihovna, průjezd, - kamenná pamětní deska s iniciály D.R. a letopočtem 1828. Tato deska byla druhotně umístěná, připomíná místo, kde pražský měšťan Deodeo Romagnolo nechal r. 1828 vystavět dům , který však musel později ustoupit novostavbě Městské...

Praha 2, Nové Město, Albertov 2038/06, Přírodovědecká fakulta UK, podesta schodiště nad vestibulem

Praha 2, Nové Město, Albertov 2038/06, Přírodovědecká fakulta UK, podesta schodiště nad vestibulem, - kamenná textová pamětní deska v ozdobném rámu se zněním : " KARLOVA UNIVERSITA / V PRAZE / VĚNOVÁNO PŘÍRODNÍM VĚDÁM / GEOGRAFIE / MINERALOGIE * PETROGRAFIE / GEOLOGIE * PALEONTOLOGIE /...

Praha 2, Nové Město, Kateřinská 1660/32, budova 1. lékařské fakulty UK, vestibul

Praha 2, Nové Město, Kateřinská 1660/32, budova 1. lékařské fakulty UK, vestibul, - kovová pamětní deska s textem : " Celkovou rekontrukci objektu / 1. Lékařské fakulty UK Kateřinská 32, Praha 2 / provedla v letech 2007-2010 / firma UNISTAV a. s. / Stavitel : Ing. Martin Sedláček ". Na podestě...

Praha 2, Nové Město, Ke Karlovu 2026/5, Fyzikální fakulta UK, 2. patro, u schodiště

Praha 2, Nové Město, Ke Karlovu 2026/5, Fyzikální fakulta UK, 2. patro, u schodiště, kamenná pamětní deska s textem : " ZBUDOVÁNO V LETECH / 1905 - 1907 / ZÁSLUHOU ŘEDITELE FYSIKÁLNÍHO / ÚSTAVU KARLOVY UNIVERSITY / PROF. DR. ČEŇKA STROUHALA. / 10. IV. 1850 - 23. I. 1922. / A ZA SOUČINNOSTI / PROF....

Praha 2, Nové Město, Ke Karlovu 455/2, Dětská nemocnice, vestibul

Praha 2, Nové Město, Ke Karlovu 455/2, Dětská nemocnice, vestibul, - kamenná pamětní deska v ozdobném rámu s textem : " ZEMSKÝ SNĚM / KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO / USNESL SE / K NÁVRHU ZEMSKĚHO VÝBORU / VYSTAVĚTI TENTO ÚSTAV NÁKLADEM ZEMSKÝM. / STAVBA PROVEDENA V LETECH 1896 1901. / V TÉTO DOBĚ BYLI /...

Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 200/78, činžovní dům, vestibul

Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 200/78, činžovní dům, vestibul - pamětní deska s textem : " ROKU 1905 VYSTAVĚL / ING. VÁCSLAV HAVEL / DŮM BYL 14. II. 1945 / PŘI LETECKÉM ÚTOKU POŠKOZEN / A V LETECH 1946-47 OBNOVEN ". 25. 4. 2013

Praha 2, Nové Město, Resslova 1780/8, Českoslovanská akademie obchodní, vestibul, 1)

Praha 2, Nové Město, Resslova 1780/8, Českoslovanská akademie obchodní, vestibul, 1) - kamenná pamětní deska s textem : " L. P. 1872. / ZA PANOVÁNÍ J. V. FRANTIŠKA JOSEFA I. / CÍSAŘE RAKOUSKÉHO, KRÁLE ČESKÉHO A.T.D. / Z PODNĚTU OBCHODNÍHO SPOLKU MERKUR / ÚSTAV TENTO ZALOŽEN / SBOREM PRO ZŘÍZENÍ A...

Záznamy: 41 - 50 ze 143
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>