Z

ZAKOPAL Bohuš - Praha 2, Vinohrady, Nám. Míru 1450/7, Divadlo na Vinohradech, 1. patro, chodba, součást památníku na osobnosti divadla

ZAKOPAL Bohuš, ( 1874 - 1936 ), český divadelní herec v dlouhodobém angažmá v Divadle na Vinohradech v l. 1907 - 1930. Ve své době oblíbený herec, který však odmítal hrát v rozhlase či ve filmu. Busta od sochaře Karla Kotrby odhalena r. 1937. Praha 2, Vinohrady, Nám. Míru 1450/7, Divadlo na...

ZÁVIŠKA František Prof. PhDr. - Praha 2, Nové Město, Ke Karlovu 2027/3, budova Přírodovědecké fakulty, podesta schodiště nad přízemím

ZÁVIŠKA František Prof. PhDr., ( 1879 - 1945 ), význačný český teoretický fyzik, akademický funkcionář UK, pedagog na Přírodovědecké fakultě UK, v l. 1934-1944 předseda Jednoty českých matematiků a fyziků, tajemník Královské české společnosti nauk. Jako vědec se zabýval zejména šířením...

ZENGER Karel Václav Dr.h.c. - Praha 2, Nové Město, Karlovo nám. 293/13, areál ČVUT, budova E, fakulta elektrotechnická, 1. patro, před Zengerovou posluchárnou

ZENGER Karel Václav Dr.h.c., ( 1830-1908 ), - český fyzik a meteorolog, vědec a vynálezce, vysokoškolský pedagog, profesor a rektor České techniky. Zabyval se optikou, astrofyzikou, spektroskopií, konstrukcí přístrojů. Jeho zásluhou bylo zřízení samostatné fakulty elektrotechniky. Praha 2, Nové...

Záznamy: 1 - 3 ze 3