BARIFIS Jan Dominik de - Praha 1, Staré Město, Kozí 915/7, uvnitř u vchodu za dveřmi

BARIFIS Jan Dominik de - Praha 1, Staré Město, Kozí 915/7, uvnitř u  vchodu za dveřmi

BARIFIS Jan Dominik de,  pův. ital. de Barifis Giovanni Domenico, (-   , 1647 ), italský stavitel žijící v Praze, člen Vlašské kongregace a rektor Vlašského špitálu. Jeho činnost je doložená na stavbě chrámu sv. Salvátora v Dušní ul. v l. 1611-14, Teyflova domu v Melantrichově ul. a domů na Starém Městě v okolí Haštalské a Anežské ulice, dnes již v nedochované původní podobě.

Praha 1, Staré Město, Kozí 915/7, uvnitř u  vchodu za dveřmi, - textová pamětní deska s chybným letopočtem darování ( správně 1647 ) a příjmením. Text : " DŮM TENTO POSTAVEN L. P. 1876 / NA MÍSTĚ ZDE STÁVAJÍCÍHO DOMU, KTERÝ DAROVÁN / BYL L. P. 1646 NĚKDEJŠÍMU POŘÁDKU / POCTIVÉHO ŘEMESLA ZEDNICKÉHO A KAMENICKÉHO / NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM / JANEM DOMINIKEM de BARIFICE, MĚŠŤANEM / A MISTREM POCTIVÉHO ŘEMESLA ZEDNICKÉHO. ".