BENDL Karel - Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží 248/16, budova Hlaholu, sborová síň

BENDL Karel - Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží 248/16, budova Hlaholu, sborová síň

BENDL Karel, ( 1838 - 1897 ), český hudební skladatel a sbormistr, také varhaník a učitel hudby. Ve 2. polovině 19. století velmi oblíbený autor děl s vlasteneckými náměty, dnes již pozapomenutých. Výjímku tvoří sborová tvorba. Za jeho působení  v Hlaholu v letech 1865-1877 byl původně mužský sbor obměněn v r. 1873 za smíšený. 

Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží 248/16, budova Hlaholu, sborová síň, - busta.

Sborová síň je vyzdobena celkem 16 bustami slavných osobností, spjatých s činností pěveckého sboru Hlahol.