BÍLEK František - Praha 1, Staré Město, Nám. Franze Kafky, kostel sv. Mikuláše, sakristie

BÍLEK František - Praha 1, Staré Město, Nám. Franze Kafky, kostel sv. Mikuláše, sakristie

BÍLEK František, ( 1872-1941 ), český sochař, grafik, architekt, řezbář, keramik - autor užitého umění a symbolista v období secese.  Všestranný umělec  hlubokého náboženského přesvědčení, člen církve čsl. husitské.

Praha 1, Staré Město, Nám. Franze Kafky, kostel sv. Mikuláše, sakristie, - pamětní štítek na rámu dřevořezby  Fr. Bílka s textem : " V TĚCHTO MÍSTECH / VE SPOLEČENSTVÍ BRATŘÍ A SESTER / STÁVAL MISTR FRANTIŠEK BÍLEK ".

V lodi kostela jsou pamětní desky  Karla Farského a Nikolaje Ryžkova.