BLECHA Josef - Praha 9, Vysočany, Sokolovská 13/324, vestibul starší budovy vysočanské radnice

BLECHA Josef - Praha 9, Vysočany, Sokolovská 13/324, vestibul starší budovy vysočanské radnice

BLECHA Josef, ( 1871-1945 ), starosta Vysočan z let 1934-1938, aktivní člen a funkcionář České zemské organizace hasičů, odbojář, vězněn gestapem, zemřel v Terezíně na sklonku války tyfovou nákazou. Držitel Čs. válečného kříže in memoriam. 

Praha 9, Vysočany, Sokolovská 13/324, vestibul starší budovy vysočanské radnice, - textová pamětní deska s podobiznou a textem : " NA VĚČNOU PAMĚŤ / SVÉMU VELITELI / BR. JOSEFU BLECHOVI / DLOUHOLETÉMU STAROSTOVI / MĚSTA VYSOČAN / VĚNUJE / SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ / V PRAZE IX.  VYSOČANECH / 27.10.1946."

15. 1. 2014