BOCHDALEK Vincenc Alexandr Dr.- Praha 2, Nové Město, U Nemocnice 1563/3, Anatomický ústav, 2. patro, knihovna, 2)

BOCHDALEK Vincenc Alexandr Dr.- Praha 2, Nové Město, U Nemocnice 1563/3, Anatomický ústav, 2. patro, knihovna, 2)

BOCHDALEK Vincenc Alexandr Dr., ( 1801-1883 ), český anatom a patolog, vědecký pracovník, pedagog pražské univerzity Karlovy, prosadil výuku patologické anatomie na univerzitě, - byl první, kdo ji v Praze v r. 1840 přednášel, zakladatel patologicko-anatomického muzea při UK, specialista na balzamování těl, děkan lékařské fakulty v Praze.

Praha 2, Nové Město, U Nemocnice 1563/3, Anatomický ústav, 2. patro, knihovna, 2), - busta.

Ve stejné místnosti busta Dr. Vincence Bochdalka, na stejném patře pamětní deska věnovaná památce dárců těl a ve vestibulu deska informující o rekonstrukci budovy.

4. 6. 2013