BOŘICKÝ Emanuel - Praha 2, Nové Město, Albertov 2038/6, podesta schodiště mezi 1. a 2. patrem budovy Přírodovědecké fakulty UK

BOŘICKÝ Emanuel - Praha 2, Nové Město, Albertov 2038/6, podesta schodiště mezi 1. a 2. patrem budovy Přírodovědecké fakulty UK

BOŘICKÝ Emanuel, ( 1840 - 1881 ), zakladatel české petrografie a geochemie, uznávaný badatel světového významu při studiu minerálů a hornin. Na jeho počest je udělována od r. 1965 Přírodovědeckou fakultou UK v Praze pamětní medaile význačným domácím i světovým pracovníkům a vědcům v oboru petrologie, mineralogie a geochemie.

Praha 2, Nové Město, Albertov 2038/6, podesta schodiště mezi 1. a 2. patrem budovy Přírodovědecké fakulty UK, - pamětní portrétní medailon nad mramorovou deskou s textem : " NOSITELÉ MEDAILE EMANUELA BOŘICKÉHO ", součást doplňovaného památníku se jmény nositelů této medaile.

31. 7. 2013