BUBLÍK Josef - Praha 2, Nové Město, Resslova ulice, kostel sv. Cyrila a Metoděje, památník odboje, krypta kostela

BUBLÍK Josef - Praha 2, Nové Město, Resslova ulice, kostel sv. Cyrila a Metoděje, památník odboje, krypta kostela

 23. 3. 2013

 

BUBLÍK Josef, ( 1920 - 1942 ), četař aspirant, člen čs. zahraniční armády, bojoval na francouzské frontě. Ve Velké Británii se přihlásil k plnění úkolů v nepřátelském týlu. Padl na kůru kostela sv. Cyrila a Metoděje.

Praha 2, Nové Město, Resslova ulice, kostel sv. Cyrila a Metoděje, památník odboje, krypta kostela - busta a pamětní deska s  česko-anglickým textem : " četař aspirant Josef Bublík / 12. 2. 1920 - 18. 6. 1942 / Narodil se v Bánově u Uherského Hradištš. Vystudoval Zemské reálné / gymnázium v Uherském Brodě a zapsal se ke studiu na právnické fakultě / v Brně. V prosinci 1939 odešel přes Slovensko, Jugoslávii a Sýrii do Francie. / Zde byl v únoru 1940 prezentován v Agdě a zařazen k čs. pěšímu pluku 2. / Zůčastnil se bojů na francouzské frontě. Ve Velké Británii sloužil po vzniku / 1. čs. smíšené brigády u 2. roty pěšího praporu 2. Přihlásil se k plnění zvlášt- / ních úkolů v nepřátelském týlu. Po absolvování všech nezbytných kurzů se stal / členem výsadku BIOSCOP, který měl sabotážní úkoly. Spolu se dvěma druhy / byl vysazen v noci na 28. 4.   1942 nedaleko osady Požáry u Křivoklátu. Po / neúspěšném pokusu o navázání kontaktů odboje na Moravě působil v Praze. / Padl na kůru kostela sv. Cyrila a Metoděje. 

V památníku jsou obdobně uspořádány vzpomínky na další hrdiny odboje - Jos. Gabčíka, Jana Hrubého, Jana Kubiše, Adolfa Opálku, Jarosl. Švarce a Jos. Valčíka.