CHODĚRA Antonín - Praha 8, Karlín, Malého 319/1, sokolovna T. J. Sokol Karlín, severní vstup, vestibul, 2)

CHODĚRA Antonín, zakladatel a starosta Sokola Karlín

Praha 8, Karlín, Malého 319/1, sokolovna T. J. Sokol Karlín, severní vstup, vestibul, 2) - kamenná pamětní deska s textem : " K  věčné paměti / bratru / ANTONÍNOVI CHODĚROVI / zakladateli a velezasloužilému starostovi / SOKOLA KARLÍNSKÉHO. / 17. 5. 1887. ".

Ve vestibulu též pamětní deska věnovaná Frant. Endersovi (3) a deska zakladatelská (1). V prostorách budovy jsou pamětní desky na význačné členy Sokola (5), na družební sokolskou jednotu (4), a na padlé členy jednoty v obou světových válkách.

6. 10. 2013