DVOŘÁK Antonín - Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží 248/16, budova Hlaholu, sborová síň

DVOŘÁK Antonín - Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží 248/16, budova Hlaholu, sborová síň

DVOŘÁK Antonín, ( 1841 - 1904 ), přední, světově uznávaný český hudební skladatel, profesor skladby na pražské konzervatoři, v letech 1892 -1895 ředitel Národní konzervatoře v New Yorku, skladatel oper, symfonické a komorní hudby. Čestný člen pěveckého sdružení Hlahol.

Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží 248/16, budova Hlaholu, sborová síň, - busta.

Sborová síň je vyzdobena celkem 16 bustami slavných osobností, spjatých s činností pěveckého sboru Hlahol.