EISELT Jan Bohumil MUDr. - Praha 2, Nové Město, U Nemocnice 499/2, Všeobecná nemocnice, pavilon A14, 1. patro u Eiseltovy síně, 1)

EISELT Jan Bohumil MUDr. - Praha 2, Nové Město, U Nemocnice 499/2, Všeobecná nemocnice, pavilon A14, 1. patro u Eiseltovy síně, 1)

EISELT Jan Bohumil MUDr., ( 1831 - 1908 ), český lékař, profesor chirurgie a patologie. Byl prvním českým učitelem lékařské fakulty v Praze, založil Časopis českých lékařů, stál u zrodu české interní kliniky ve Všeobecné nemocnici.

 Praha 2, Nové Město, U Nemocnice 499/2, Všeobecná nemocnice, pavilon A14, 1. patro na chodbě u Eiseltovy síně, - textová pamětní deska s textem : " V TĚCHTO SÍNÍCH BYL VYBOJOVÁN VÍTĚZNÝ ZÁPAS / O PRVNÍ ČESKOU KLINIKU. / ZDE r. 1863 ZVĚČNĚLÝ EISELT ZAČAL / SOUSTAVNĚ ČESKY PŘEDNÁŠETI ... " / ( PROF. MUDr. J. PELNÁŘ, 1921 ) / 17. LISTOPAD 1993 ".

V Eiseltově přednáškové síni se nachází busta MUDr. Jana Eiselta.

31.5. 2013