ENDERS František - Praha 8, Karlín, Malého 319/1,sokolovna T. J. Sokol Karlín, severní vstup, vestibul, 3)

ENDERS František

Praha 8, Karlín, Malého 319/1, sokolovna T. J. Sokol Karlín, severní vstup, vestibul, 3) - kamenná pamětní deska s textem : "  JASNÉ PAMÁTCE / milého bratra starosty / FRANTIŠKA ENDERSE / jenž Sokol Karlínský do této budovy uvedl / 1. 3. 1902 ".

Ve vestibulu též pamětní deska věnovaná Ant. Choděrovi (3) a deska zakladatelská (1). V prostorách budovy jsou pamětní desky na význačné členy Sokola (5), na družební sokolskou jednotu (4), a na padlé členy jednoty v obou světových válkách.

6. 10. 2013