FUGNER Jindřich, a Miroslav Tyrš - Praha 5, Radotín, Vykoukových 622/2, sokolovna T. J. Sokol Radotín, podesta schodiště nad přízemím, rám okna, 3)

FUGNER Jindřich, ( 1822 - 1865 ) a Miroslav Tyrš, - všestranně vzdělaný zámožný obchodník, podnikatel v pojišťovnictví, zakladatel prvního stenografického spolku v Čechách, přesvědčený demokrat, vlastenec. Od r. 1861 připravoval společně s Miroslavem Tyršem vznik první české tělovýchovné organizace - Sokola. . Je autorem návrhu sokolského stejnokroje. Byl významným mecenášem Sokola - financoval výstavbu první tělocvičny v Sokolské ul. ( r. 1863 ) i činnost jednoty, byl prvním starostou Sokola Pražského. Významně přispěl k rozšíření sokolského hnutí.

Praha 5, Radotín, Vykoukových 622/2, sokolovna T. J. Sokol Radotín, podesta schodiště nad přízemím, rám okna, 3), - kovový portrétní relief se jmény J. FUGNER - MIR. TYRŠ.

V přízemí u vchodu je pamětní deska založení sokolovny (1) a pamětní kámen (2).

23. 10. 2013