FUGNER Jindřich, - Praha 2, Nové Město, Sokolská 1437/43, Sokol pražský, ochoz tělocvičny

FUGNER Jindřich, - Praha 2, Nové Město, Sokolská 1437/43, Sokol pražský, ochoz tělocvičny

FUGNER Jindřich, ( 1822 - 1865 ), všestranně vzdělaný zámožný obchodník, podnikatel v pojišťovnictví, zakladatel prvního stenografického spolku v Čechách, přesvědčený demokrat, vlastenec. Od r. 1861 připravoval společně s Miroslavem Tyršem vznik první české tělovýchovné organizace - Sokola. . Je autorem návrhu sokolského stejnokroje. Byl významným mecenášem Sokola - financoval výstavbu první tělocvičny v Sokolské ul. ( r. 1863 ) i činnost jednoty, byl prvním starostou Sokola Pražského. Významně přispěl k rozšíření sokolského hnutí.

Praha 2, Nové Město, Sokolská 1437/43, Sokol pražský, ochoz tělocvičny, - pamětní portrétní medailon.

Na stejné stěně umístěn obdobný medailon Miroslava Tyrše.