GUTH - JARKOVSKÝ Jiří Stanislav Ph.Dr. - Praha 1, Nové Město, Truhlářská 1120/22, Gymnázium a základní škola, 1. patro, na chodbě u schodiště

GUTH - JARKOVSKÝ Jiří Stanislav Ph.Dr. - Praha 1, Nové Město, Truhlářská 1120/22, Gymnázium a základní škola, 1. patro, na chodbě u schodiště

  

GUTH - JARKOVSKÝ Jiří Stanislav Ph.Dr., ( 1861-1943 ), český propagátor sportu, generální tajemník MOV v l. 1919-1923, spoluautor olympijské charty. Dlouholetý předseda českého, později čsl. olympijského výboru v l. 1900-1929, předseda Klubu českých turistů, zakladatel české atletické unie. Původním povoláním středoškolský profesor češtiny, francouzštiny a tělesné výchovy - učil na zdejším gymnáziu. Autor básní a drobné prózy, překladatel. Byl vychovatelem v knížecích službách, stal se prvním ceremoniářem prezidenta T. G. Masaryka. Autor a vydavatel pravidel společenského chování.

Praha 1, Nové Město, Truhlářská 1120/22, Gymnázium a základní škola, 1. patro, na chodbě u schodiště, - busta