HLÁVKA Josef - Praha 1, Nové Město, Vodičkova 736/17, budova Hlávkovy koleje, v průjezdu, 1)

HLÁVKA Josef - Praha 1, Nové Město, Vodičkova 736/17, budova Hlávkovy koleje, v průjezdu, 1)

HLÁVKA Josef, ( 1831 - 1908 ), český architekt, stavitel, úspěšný stavební podnikatel, největší náš mecenáš, zaměřený svými odkazy na rozvoj kultury a vzdělanosti v Čechách, spoluzakladatel České akademie věd a umění, Akademie výtvarných umění a Hlávkovy koleje pro studenty prostřednictvím Hlávkovy nadace.

Praha 1, Nové Město, Vodičkova 736/17, budova Hlávkovy koleje, v průjezdu, 1), - první z protějších textových pamětních desek se zněním : " DOMY TYTO ZBUDOVAL A ODKÁZAL / NADÁNÍ JOSEFA, MARIE A ZDENKY HLÁVKOVÝCH / JOSEF HLÁVKA / ARCHITEKT, C. K. VRCHNÍ STAVEBNÍ RADA ATD. / 1831 - 1908. / POZNAV , ŽE JEN VE VYSOKÉM VZDĚLÁNÍ NAŠE / SPÁSA, ZALOŽIL Z LÁSKY K SVÉMU NÁRODU / " ČESKOU AKADEMII ", / ABY V NÍ BYLY PĚSTOVÁNY JAZYK ČESKÝ, / VĚDY A UMĚNÍ. POSTAVIL JÍ PO BOK / " NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ ÚSTAV ", / ABY ROZMNOŽIL HMOTNÉ SÍLY NÁRODA, / A ZALOŽIL / " STUDENTSKÉ KOLEJE ČESKÝCH / VYSOKÝCH ŠKOL PRAŽSKÝCH " / PRO NEMAJETNÝ SNAŽIVÝ DOROST ČESKÝ. ".