HLÁVKA Josef - Praha 2, Nové Město, Jenštejnská 1966/1, Hlávkova kolej, přízemí u vchodu, 1)

HLÁVKA Josef - Praha 2, Nové Město, Jenštejnská 1966/1, Hlávkova kolej, přízemí u vchodu, 1)

HLÁVKA Josef, ( 1831 - 1908 ), český architekt, stavitel, úspěšný stavební podnikatel, největší náš mecenáš, zaměřený svými odkazy na rozvoj kultury a vzdělanosti v Čechách, spoluzakladatel České akademie věd a umění, Akademie výtvarných umění a Hlávkovy koleje pro studenty prostřednictvím Hlávkovy nadace.

Praha 2, Nové Město, Jenštejnská 1966/1, Hlávkova kolej, přízemí u vchodu, 1) - textová pamětní deska s textem : " DŮM TENTO VYSTAVĚL, ZA - / ŘÍDIL A SPOLKU STUDENT - / SKÉ KOLEJE ČESKÝCH VYSO - / KÝCH ŠKOL PRAŽSKÝCH VĚ - / NOVAL VRCH. STAVEBNÍ RADA / JOSEF HLÁVKA / PRESIDENT ČESKÉ AKADE - / MIE CÍSAŘE FRANTIŠKA / JOSEFA I. PRO VĚDY SLOVE - / SNOST A UMĚNÍ, ABY VYNI - / KAJÍCÍM , VŠAK NEMAJETNÝM / POSLUCHAČUM ČESKÝCH VYS. / ŠKOL PRAŽSKÝCH USNADNĚ - / NO BYLO VZDĚLÁVATI SE V / ZÁJMU SVÉHO NÁRODA A KU / CTI A PROSPĚCH VLASTI ".