HLÁVKA Josef - Praha 1, Nové Město, Vodičkova 736/17, budova Hlávkovy koleje, v průjezdu, 2)

HLÁVKA Josef - Praha 1, Nové Město, Vodičkova 736/17, budova Hlávkovy koleje, v průjezdu, 2)

HLÁVKA Josef, ( 1831 - 1908 ), český architekt, stavitel, úspěšný stavební podnikatel, největší náš mecenáš, zaměřený svými odkazy na rozvoj kultury a vzdělanosti v Čechách, spoluzakladatel České akademie věd a umění, Akademie výtvarných umění a Hlávkovy koleje pro studenty prostřednictvím Hlávkovy nadace.

Praha 1, Nové Město, Vodičkova 736/17, budova Hlávkovy koleje, v průjezdu, 2), - druhá z protějších textových pamětních desek se zněním : " JOSEF HLÁVKA / ZŮSTAVIL CELÉ SVÉ VLASTNÍ PÍLÍ A PRACÍ / NASTŘÁDANÉ JMĚNÍ " NADÁNÍ JOSEFA, MARII A ZDENKY HLÁVKOVÝCH ", / KTERÉ SLOUŽÍ ČINNOSTI " ČESKÉ AKADEMIE / CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA / PRO VĚDY, SLOVESNOST A UMĚNÍ ", / " NÁRODOHOSPODÁŘSKÉMU ÚSTAVU / PŘI ČESKÉ AKADEMII ", / " STUDENTSKÝM KOLEJÍM ČESKÝCH / VYSOKÝCH ŠKOL PRAŽSKÝCH ", / JAKOŽ I VEŠKERÉ VĚDECKÉ, LITERÁRNÍ / A UMĚLECKÉ ČINNOSTI NÁRODA ČESKÉHO. / ŠLECHETNÉMU MECENÁŠI VDĚČNÁ BUDIŽ PAMĚŤ !