HORÁKOVÁ Milada JUDr. - Praha 1, Staré Město, Mariánské náměstí 2/2, budova Nové radnice, nad schodištěm z přízemí do 1. patra

HORÁKOVÁ Milada JUDr. - Praha 1, Staré Město, Mariánské náměstí 2/2, budova Nové radnice, nad schodištěm z přízemí do 1. patra

 

HORÁKOVÁ Milada JUDr., ( 1901 - 1950 ), česká politička, členka České strany národně sociální, přední představitelka meziválečné Ženské národní rady, od r. 1942 vězněna v nacistických lágrech, oběť justiční vraždy během komunistických politických procesů. Díky své neústupnosti při soudním líčení se stala symbolem boje proti komunistické zvůli.

Praha 1, Staré Město, Mariánské náměstí 2/2, budova Nové radnice, na stěně schodiště z přízemí do 1. patra, - portrétní medailon od akadem. sochařky Jarosl. Lukešové s kovovým štítkem a textem : " MILADA HORÁKOVÁ / SE ZASLOUŽILA / O HLAVNÍ MĚSTO PRAHU / 1997 / ". Jako protějšek je umístěn  podobně řešený medailon Růženy Pelantové.

23. 5. 2013