HRUBÝ Jan - Praha 2, Nové Město, Resslova ulice, kostel sv. Cyrila a Metoděje, památník odboje, krypta kostela

HRUBÝ Jan - Praha 2, Nové Město, Resslova ulice, kostel sv. Cyrila a Metoděje, památník odboje, krypta kostela

 23. 3. 2013

HRUBÝ Jan, ( 1915 - 1942 ), četař, příslušník čs. zahraniční armády, účastník bojů ve Francii a Anglii, člen výsadku nad okupovanou republikou, který měl sabotážní úkoly. Padl dne 18.6. 1942 spolu s ostatními druhy v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje.

Praha 2, Nové Město, Resslova ulice, kostel sv. Cyrila a Metoděje, památník odboje, krypta kostela - busta a pamětní deska s  česko-anglickým textem : " četař JAN HRUBÝ / 4. 3. 1915 - 18. 6. 1942 / Narodil se v Kunovicích u Uherského Hradiště. Vyučil se číšníkem a pracoval / ve Zlíně jako vrchní číšník. V říjnu 1937 nastoupil vojenskou prezenční službu u Hraničářského praporu 10 v Trebišově. Po okupaci byl propuštěn do zálohy. / V lednu 1940 odešel přes Slovensko, Jugoslávii, Řecko, Turecko a Bejrút do / Francie. Zde byl v červnu 1940 prezentován v Agdě a zařazen k čs. pěšímu / pluku 1. Byl vybrán k plnění / zvláštních úkolů v nepřátelském týlu. Po absolvování všech nezbytných kurzů / se stal členem výsadku BIOSCOP, který měl sabotážní úkoly. Spolu s dvěma / druhy byl vysazen v noci na 28. 4. 1942 nedaleko osady Požáry u Křivoklátu. / Po neúspěšném pokusu o navázání kontaktů na Moravě působil v Praze. / Padl v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje."

V památníku jsou obdobně uspořádány vzpomínky na další hrdiny odboje - Jos. Bublíka, Jos. Gabčíka, Jana Kubiše, Adolfa Opálku, Jarosl. Švarce a Jos. Valčíka.