HUS Jan, - Praha10, Strašnice, Vinohradská 1505/161, německý evangelický hřbitov, býv. hřbitovní kaple, nyní užívaná Čsl. církví husitskou, uvnitř, 1)

HUS Jan, ( okolo r. 1370 - 1415 ), středověký katolický kněz, český náboženský myslitel, reformátor a kazatel, kritik soudobých nešvarů církve, rektor UK. Za svoje veřejně proklamované názory označen za kacíře a na kostnickém koncilu odsouzen k smrti upálením. Jeho smrt vedla k radikalizaci širokých vrstev obyvatelstva Čech, která vyústila v husitskou revoluci.

Praha 10, Strašnice, Vinohradská 1505/161, německý evangelický hřbitov, býv. hřbitovní kaple, nyní užívaná Čsl. církví husitskou, uvnitř, 1) - busta

Na stejné stěně umístěna busta Th.Dr. Karla Farského.

2. 9. 2013