HUS Jan - Praha 5, Smíchov, Na Doubkové 2040/8, Farní sbor Českobratrské církve evangelické, v předsíni sboru

HUS Jan - Praha 5, Smíchov, Na Doubkové 2040/8, Farní sbor Českobratrské církve evangelické, v předsíni sboru

HUS Jan, ( okolo r. 1370 - 1415 ), středověký katolický kněz, český náboženský myslitel, reformátor a kazatel, kritik soudobých nešvarů církve, rektor UK. Za svoje veřejně proklamované názory označen za kacíře a na kostnickém koncilu odsouzen k smrti upálením. Jeho smrt vedla k radikalizaci širokých vrstev obyvatelstva Čech, která vyústila v husitskou revoluci.

Praha 5, Smíchov, Na Doubkové 2040/8, Farní sbor Českobratrské církve evangelické, v předsíni sboru, - pamětní deska s portrétním reliéfem a textem : PRAVDA NA VĚKY PŘEMÁHÁ, / AČ NA ČAS PORAŽENA BÝVÁ. V předsíni je také pamětní deska v podobné úpravě na Jana Amose Komenského.