HUS Jan - Praha 4, Nusle, Táborská 375/65, Husův sbor Církve čsl. husitské, sborová síň, busta na podstavci, 1)

HUS Jan, ( okolo r. 1370 - 1415 ), středověký katolický kněz, český náboženský myslitel, reformátor a kazatel, kritik soudobých nešvarů církve, rektor UK. Za svoje veřejně proklamované názory označen za kacíře a na kostnickém koncilu odsouzen k smrti upálením. Jeho smrt vedla k radikalizaci širokých vrstev obyvatelstva Čech, která vyústila v husitskou revoluci.

Praha 4, Nusle, Táborská 375/65, Husův sbor Církve čsl. husitské, sborová síň, busta na podstavci, 1)

Ve sborové síni je busta Karla Farského.

9. 9. 2013