HUS Jan - Praha 2, Vinohrady, Korunní 1440/60, Farní sbor Českobratrské církve evangelické, předsíň v přízemí

HUS Jan - Praha 2, Vinohrady, Korunní 1440/60, Farní sbor Českobratrské církve evangelické, předsíň v přízemí

HUS Jan, ( okolo r. 1370 - 1415 ), středověký katolický kněz, český náboženský myslitel, reformátor a kazatel, kritik soudobých nešvarů církve, rektor UK. Za svoje veřejně proklamované názory označen za kacíře a na kostnickém koncilu odsouzen k smrti upálením. Jeho smrt vedla k radikalizaci širokých vrstev obyvatelstva Čech, která vyústila v husitskou revoluci.

Praha 2, Vinohrady, Korunní 1440/60, Farní sbor Českobratrské církve evangelické, předsíň v přízemí, - pamětní deska s textem : " HLEDEJ PRAVDY, SLYŠ PRAVDU, UČ SE PRAVDĚ, MILUJ PRAVDU, / PRAV PRAVDU, DRŽ PRAVDU, BRAŇ PRAVDY AŽ DO SMRTI. / MISTR JAN HUS 1415 - 1915. / SVATÉ PAMĚTI OTCE ČESKÉ REFORMACE VDĚČNÍ EVANGELÍCI ". Pamětní deska je replikou desky na kostele sv. Klimenta na Novém Městě.