HUS Jan - Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží 248/16, budova Hlaholu, balkon sborové síně

HUS Jan - Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží 248/16, budova Hlaholu, balkon sborové síně

HUS Jan, ( okolo r. 1370 - 1415 ), středověký katolický kněz, český náboženský myslitel, reformátor a kazatel, kritik soudobých nešvarů církve, rektor UK. Za svoje veřejně proklamované názory označen za kacíře a na kostnickém koncilu odsouzen k smrti upálením. Jeho smrt vedla k radikalizaci širokých vrstev obyvatelstva Čech, která vyústila v husitskou revoluci. 

Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží 248/16, budova Hlaholu, balkon sborové síně, - busta.

Sborová síň  je vyzdobena celkem 16 bustami slavných osobností, spjatých s činností pěveckého sboru Hlahol.