JANÁČEK Leoš - Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží 248/16, budova Hlaholu, sborová síň

JANÁČEK Leoš - Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží 248/16, budova Hlaholu, sborová síň

JANÁČEK Leoš, ( 1854 - 1928 ), světové uznávaný český hudební skladatel, autor oper, orchestrálních a komorních skladeb, písňových cyklů, pedagog. Původně vystudoval učitelský ústav  v Brně v l. 1869-1872, poté studoval v Praze na varhanní škole, později konzervatoř v Lipsku a Vídni. Sbíral a vydával lidové písně, redigoval Hudební listy, založil varhanní školu v Brně, později v r. 1918 brněnskou Konzervatoř. Je držitelem čestného doktorátu Masarykovy univerzity v Brně, člen Akademie věd a umění. Jeho dílo je celosvětově uznáváno a často prezentováno. Jeho osoba patří mezi čestné členy pěveckého sdružení Hlahol.

Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží 248/16, budova Hlaholu, sborová síň, - busta. Na podstavci nápis : " DÁMÁM PRAŽSKÉHO HLAHOLU / ZA PŘÁTELSKÝ PROJEV DNE 1. X. 1932 / FILH. SPOLEK BESEDA BRNĚNSKÁ/ ".

Sborová síň je vyzdobena celkem 16 bustami slavných osobností, spjatých s činností pěveckého sboru Hlahol.