JANÁČEK Leoš - Praha 1, Vinohrady, Státní opera, chodba na 1. balkoně, 1)

 

JANÁČEK Leoš, ( 1854 - 1928 ), světové uznávaný český hudební skladatel, autor oper, orchestrálních a komorních skladeb, písňových cyklů, pedagog. Původně vystudoval učitelský ústav  v Brně v l. 1869-1872, poté studoval v Praze na varhanní škole, později konzervatoř v Lipsku a Vídni. Sbíral a vydával lidové písně, redigoval Hudební listy, založil varhanní školu v Brně, později v r. 1918 brněnskou Konzervatoř. Je držitelem čestného doktorátu Masarykovy univerzity v Brně, člen Akademie věd a umění. Jeho dílo je celosvětově uznáváno a často prezentováno.

Praha 1, Vinohrady, Státní opera, chodba na 1. balkoně, 1), - busta na podstavci.

Na téže chodbě jsou ještě busty Richarda Wagnera a Bedřicha Smetany.

10. 11. 2013