JANOŠÍK JAN, Prof. MUDr.- Praha 2, Nové Město, U Nemocnice 1563/3, Anatomický ústav, 2. patro, knihovna, 1)

JANOŠÍK JAN, Prof. MUDr.- Praha 2, Nové Město, U Nemocnice 1563/3, Anatomický ústav, 2. patro, knihovna, 1)

JANOŠÍK Jan, Prof. MUDr., (1856 - 1927), český anatom, vědecký pracovník, vysokoškolský učitel, autor učebnic a lékařských publikací, přednosta  anatomického ústavu, děkan české lékařské fakulty UK, rektor UK, sekretář České akademie věd.

Praha 2, Nové Město, U Nemocnice 1563/3, Anatomický ústav, 2. patro, knihovna, 1), - busta.

Ve stejné místnosti busta Dr. Vincence Bochdalka, na stejném patře pamětní deska věnovaná památce dárců těl a ve vestibulu deska informující o rekonstrukci budovy.

4. 6. 2013