JANOVSKÝ Heřman JUDr. - Praha 2, Nové Město, Jenštejnská 1966/1, budova Hlávkovy koleje, zasedací síň v přízemí

JANOVSKÝ Heřman JUDr. - Praha 2, Nové Město, Jenštejnská 1966/1, budova Hlávkovy koleje, zasedací síň v přízemí

JANOVSKÝ Heřman JUDr., ( 1862 - 1911 ), advokát, poslanec Zemského sněmu, statkář, mecenáš

Praha 2, Nové Město, Jenštejnská 1966/1, budova Hlávkovy koleje, zasedací síň v přízemí, - kovová rozměrná pamětní deska s reliéfní podobiznou a alegorickými postavami a textem se zněním : " DNE 11. BŘEZNA 1866 / NAROZEN, DNE 19. ŘÍJNA / ZEMŘEL JUDr. HEŘMAN JANOVSKÝ / ADVOKÁT JENŽ TENTO ROD / NÝ STATEK SVUJ I JMĚNÍ SVÉ / VĚNOVAL NA ZÁCHRANU ČES / KÝCH DÍTEK, SVÉMU NÁRODU A /  NA PODPORU ČESKÉHO STUDENT / STVA AKADEMICKÉHO. UČINIL / DĚDIČKAMI SVÝMI / ÚSTŘEDNÍ MATICI ŠKOLSKOU V PRAZE A / HLÁVKOVY STUDENTSKÉ KO / LEJE ČESKÝCH VYSOKÝCH / ŠKOL PRAŽSKÝCH. / MILIONOVÝM VĚNOVÁNÍM SVÝM / PŘINESL POMOC NÁRODNĚ DU / LEŽITÝM ÚSTAVUM. ROZMNO / ŽIL VÝZNAM RODNÉHO SVÉHO / KRAJE PODŘIPSKÉHO A ZAVÁ / ZAL SI VDĚČNOSTÍ NEHYNOUCÍ / VEŠKEREN NÁROD ČESKÝ."

Ve stejné zasedací síni je pamětní deska věnovaná Karlu Kubešovi.