JERONÝM Pražský - Praha 10, Dykova 51/1, Husův sbor Církve čsl. husitské, chodba v patře u balkonu sborové síně, 1)

JERONÝM PRAŽSKÝ,  ( 1378-80 - 1416 ), mistr svobodných umění, český filozof, náboženský myslitel a reformátor, stoupenec učení Wiklefova, mučedník. Za své názory z rozhodnutí kostnického koncilu byl uvězněn, po ročním žalářování odsouzen a jako kacíř dne 30. 5. 1416  na břehu Rýna upálen.

Praha 10, Vinohrady, Dykova 51/1, Husův sbor Církve čsl. husitské, chodba v patře u balkonu sborové síně, 1) - barevná skleněná mozaika s textem : " BOŽE, TY VÍŠ, JAK UPŘÍMNĚ / JSEM MILOVAL PRAVDU. / KDYŽ BYL ODSOUZEN, ABY BYL SPÁLEN, NIC SE NESTRAŠIL SMRTI. MUČEDNICTVÍ DOŠEL SKRZE / TEN SBOR KONSTANTSKÝ JENŽ ČINIL CTNÝM MISTRŮM NEKŘESŤANSKY. " Z HUSITSKÉHO KANCIONÁLU " / K UCTĚNÍ PAMÁTKY MISTRA / JERONÝMA PRAŽSKÉHO. / VĚNOVALI MANŽELÉ / ANNA a ANTONÍN ČEŠPIVA z PRAHY. / L. P. 1935. ".

V pravé dolní části mozaiky je uvedeno:  Provedl Jos. Vlasák z uměl. prům. závodu sklenářského v Praze I. Malé Starom. nám. 8.

Ve zvýšeném přízemí, v předsíni sborové síně je pamětní deska s poděkováním za dar na pořízení hodin i zvonů.

16. 9. 2013