JIŘÍ z PODĚBRAD - Praha 3, Vinohrady, Nám. Jiřího z Poděbrad, vestibul stanice metra A

JIŘÍ z PODĚBRAD - Praha 3, Vinohrady, Nám. Jiřího z Poděbrad, vestibul stanice metra A

JIŘÍ z PODĚBRAD, ( 1420 - 1471), český král, diplomat a politik. Mocný pán z rodu Kunštátů, hlava kališnických stavů, zemský správce v době panování nezletilého krále Ladislava Pohrobka. Po nečekané smrti mladého krále byl r. 1458 na Staroměstské radnici českými stavy zvolen za českého krále. Byl to jediný český král, který nepocházel z panovnické dynastie. V pohnuté pohusitské době přispěl svou autoritou a vlivem k ekonomickému rozvoji českého království po husitských válkách a diplomatickým jednáním se snažil o respektování kališnických Čech v sousedních zemích.

Praha 3, Vinohrady, Nám. Jiřího z Poděbrad, vestibul stanice metra A, - pamětní relief s latinským textem : " GEORGIUS REX BOHEMIAE ".

12. 6. 2013