JIŘÍ z PODĚBRAD - Praha 1, Staré Město, Staroměstské nám. 1/1, budova Staroměstské radnice, 1. patro, Jiříkova síň

JIŘÍ z PODĚBRAD - Praha 1, Staré Město, Staroměstské nám. 1/1, budova Staroměstské radnice, 1. patro, Jiříkova síň

 

JIŘÍ z PODĚBRAD, ( 1420 - 1471), český král, diplomat a politik. Mocný pán z rodu Kunštátů, hlava kališnických stavů, zemský správce v době panování nezletilého krále Ladislava Pohrobka. Po nečekané smrti mladého krále byl r. 1458 na Staroměstské radnici českými stavy zvolen za českého krále. Byl to jediný český král, který nepocházel z panovnické dynastie. V pohnuté pohusitské době přispěl svou autoritou a vlivem k ekonomickému rozvoji českého království po husitských válkách a diplomatickým jednáním se snažil o respektování kališnických Čech v sousedních zemích.

Praha 1, Staré Město, Staroměstské nám. 1/1, budova Staroměstské radnice, 1. patro, Jiříkova síň, - busta od Tomáše Seidana z r. 1873