KAFKA Hermann - Praha 1, Staré Město, Staroměstské nám. 606/12, Národní galerie, Kinského palác, vestibul

KAFKA Hermann - Praha 1, Staré Město, Staroměstské nám. 606/12, Národní galerie, Kinského palác, vestibul

KAFKA Hermann, ( 1852 - 1931 ), pražský židovský velkoobchodník s galanterií, otec Franze Kafky.

Praha 1, Staré Město, Staroměstské nám. 606/12, Národní galerie, Kinského palác, vestibul, - textová pamětní deska s česko-anglickým zněním : " ZDE BÝVAL / OBCHOD / SE STŘIŽNÍM A / GALANTERNÍM / ZBOŽÍM / HERMANNA / KAFKY, / OTCE FRANZE / KAFKY ".

Ve stejném vestibulu se nachází obdobně vytvořená pamětní deska na Bertu Suttnerovou a busty Lubora Hájka a Reinera Kreissla.