KASAL Jan - Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží 248/16, budova Hlaholu, sborová síň

KASAL Jan - Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží 248/16, budova Hlaholu, sborová síň

KASAL Jan, ( 1923 - ), český dirigent a sbormistr, pedagog a skladatel.  Absolvent pražské Konzervatoře, obor dirigování. Sbormistr předních sborových těles, v Hlaholu působil v l. 1980-1992. Dlouholetý pedagog na Konzervatoři v letech 1965-1987 v oboru sborový zpěv a dirigování. Skladatel drobných orchestrálních skladeb, písní, sborů a klavítních skladeb. Za svou sbormistrovskou činnost dostal cenu Ferd. Vacka a v r. 1996 cenu Bedř. Smetany za celoživotní činnost. 

Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží 248/16, budova Hlaholu, sborová síň, - busta.

Sborová síň je vyzdobena celkem 16 bustami slavných osobností, spjatých s činností pěveckého sboru Hlahol.