KLIČKA Josef - Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží 248/16, budova Hlaholu, sborová síň

KLIČKA Josef - Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží 248/16, budova Hlaholu, sborová síň

KLIČKA Josef, ( 1855 - 1937 ), český houslista, varhaní virtuoz a klavírista, hudební skladatel, dirigent, sbormistr a pedagog. Absolvent Konzervatoře na housle a varhanní hudbu,  všestranný hudebník. Kapelník v Prozatimním divadle, od r. 1885 vyučoval varhanní hudbu, od r. 1889 profesorem na Konzervatoři,  v Hlaholu působil jako sbormistr v l. 1890-1897. Skládal též sborové písně a hlavně skladby pro varhany.

Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží 248/16, budova Hlaholu, sborová síň, - busta.

Sborová síň je vyzdobena celkem 16 bustami slavných osobností, spjatých s činností pěveckého sboru Hlahol.