KRATINA Karel - Praha 1, Staré Město, Elišky Krásnohorské, kostel sv. Ducha

KRATINA Karel - Praha 1, Staré Město, Elišky Krásnohorské, kostel sv. Ducha

KRATINA Karel, ( 1881 - 1945 ), katolický kněz, středoškolský profesor, oběť nacistické zvůle.

Praha 1, Staré Město, Elišky Krásnohorské, kostel sv. Ducha, - textová pamětní deska s textem : " DNE 16. II. 1945 / BYL UMUČEN PRO VLASTENECTVÍ / P. KAREL KRATINA / PROFESOR STAROMĚSTSKÉ REÁLKY / ARCIB. NOTÁŘ, KONS. RADA, ŠT. KAPITÁN / DUCH. SLUŽBY NÁROD. STŘELEC. GARD A / PŘEDSEDA JEDNOTY KATOLIC. TOVARYŠŮ. / NAROZEN 15. II. 1881, VYSVĚCEN 30. VI. 1907 / VYKONÁVAL PO 23 ROKY BOHOSLUŽBY / V TOMTO CHRÁMU PÁNĚ. / BUDIŽ MU PAMĚŤ NEHYNOUCÍ / A DUŠI JEHO LEHKÉ ODPOČINUTÍ ."