MARTINŮ Bohuslav - Praha 1, Malá Strana, Malostranské nám. 258/13, budova Hudební fakulty AVU, Lichtenštejnský palác, na podestě schodiště mezi přízemím a 1. patrem


MARTINŮ Bohuslav, ( 1890-1959 ), světově proslulý český hudební skladatel moderny 20. století. Absolvent pražské Konzervatoře v oboru housle, klavír, varhany. Byl houslistou v České filharmonii. Současně studoval skladbu a kompozici. Od roku 1923 žil trvale mimo vlast. Nejdříve v Paříži , před okupací odjel do Spojených států, kde vytvořil většinu svých děl, a kde se věnoval i pedagogické činnosti. Je autorem mnoha skladeb pro sólové nástroje, kantát, koncertů, symfonií a oper, které byly často inspirovány vzpomínkami na domov či vycházely z tradic české hudby.

Praha 1, Malá Strana, Malostranské nám. 258/13, budova Hudební fakulty AVU, Lichtenštejnský palác, na podestě schodiště mezi přízemím a 1. patrem, - busta na kamenném pilíři.

V budově se nacházejí pamětní desky Frant. Maxiána a Ilony Štěpánové - Kurzové ve zkušebním sále v 1. patře, busta Frant. Ondříčka na chodbě v 1. patře a v nádvorním parčíku busta Bedř. Smetany.