MASARYK Jan Dr. h.c. - Praha 1, Hradčany, Loretánské nám. 101/5, Černínský palác, Ministerstvo zahraničních věcí, přízemí, 1)

MASARYK Jan Dr. h.c. - Praha 1, Hradčany, Loretánské nám. 101/5, Černínský palác, Ministerstvo zahraničních věcí, přízemí, 1)

MASARYK Jan Dr. h.c., ( 1886 - 1948 ), význačný československý diplomat první pol. 20. stol., syn prvního čsl. prezidenta. Čsl. diplomat v New Yorku v l. 1919-1922, osobní tajemník Ed. Beneše, tehdy ministra zahraničních věcí, velvyslanec v Londýně v l. 1925-1938, ministr zahraničí v exilové vládě v Londýně a po válce i v Gottwaldově vládě. Zemřel pádem z okna za dosud nevyjasněných okolností.

Praha 1, Hradčany, Loretánské nám. 101/5, Černínský palác, Ministerstvo zahraničních věcí, přízemí, východní vnitřní strana nádvoří - pamětní deska s reliéfem a nápisem : " JAN MASARYK / MINISTR ZAHRANIČNÍCH / VĚCÍ ČSR 1940 až 1948 ".

V sousedství pamětní desky je památce Jana Masaryka věnována busta  a na otevřeném nádvoří v dlažbě další pamětní deska.