MASARYK Tomáš Garrigue Prof. - Praha 1, Malá Strana, U Lanové dráhy 609/3, budova Sokola Malá Strana, uvnitř v tělocvičně

MASARYK Tomáš Garrigue Prof., ( 1850 - 1937 ), český filozof, sociolog, politik a státník, vůdčí postava čsl. zahraničního odboje za 1. světové války, první prezident ČSR v l. 1918 - 1935. 

Praha 1, Malá Strana, U Lanové dráhy 609/3, budova Sokola Malá Strana, uvnitř v tělocvičně, - deska s portrétním reliéfem a textem :

" 1887 - 1937 / KAŽDÝ PRAVÝ, OPRAVDU / UVĚDOMĚLÝ SOKOL BUDE / STRÁŽCEM, TEDY POLITIC / KÝM A SOCIÁLNÍM PRACOV / NÍKEM NAŠÍ REPUBLIKY, / NAŠÍ DEMOKRACIE. 6. 2. 19 / T. G. MASARYK / V PADESÁTÉM ROCE SOKOLSKÉ PRÁCE NA MENŠÍM MĚSTĚ PRAŽSKÉM / VZPOMÍNÁME S ÚCTOU I HRDOSTÍ VĚRNÉHO ČLENSTVÍ BRATRA / T. G. MASARYKA - PRESIDENTA OSVOBODITELE. V MALOSTRANSKÉM / SOKOLE 16. IV. 1894 PŘIPOMÍNÁN JAKO PILNÝ CVIČENEC V. DRUŽSTVA. / VĚNOVALA MALOSTRANSKÁ ZÁLOŽNA ". 

V budově v přízemí jsou 2 další pamětní desky - zakladatelská a " Naši příznivci ".

3. 9. 2013