MAYDL Karel Prof. MUDr. - Praha 2, Nové Město, U Nemocnice 499/2, Všeobecná nemocnice, pavilon chirurgie A8, 2. patro, na chodbě u schodiště

MAYDL Karel Prof. MUDr. - Praha 2, Nové Město, U Nemocnice 499/2, Všeobecná nemocnice, pavilon chirurgie A8, 2. patro, na chodbě u schodiště

MAYDL Karel Prof. MUDr., ( 1853 - 1903 ), český lékař, zakladatel české chirurgie a průkopník nových směrů v anasteziologii, přednosta chirurgické kliniky Všeobecné nemocnice, profesor na české lékařské univerzitě v Praze.

Praha 2, Nové Město, U Nemocnice 499/2, Všeobecná nemocnice, pavilon chirurgie A8, 2. patro, na chodbě u schodiště, - busta na kamenném podstavci, součást památníku na vynikající chirurgy nemocnice - ( Eduard Albert,  Rudolf Jedlička, Otakar Kukula ).