NÁPRSTEK Vojta - Praha 1, Staré Město, Betlémské nám. 269/1, Národopisné muzeum, dvorní trakt, přízemí pod arkádou

NÁPRSTEK Vojta - Praha 1, Staré Město, Betlémské nám. 269/1, Národopisné muzeum, dvorní trakt, přízemí pod arkádou

 

 

NÁPRSTEK Vojta, rodné jm. Fingerhut Adalbert ( 1826 - 1894 ), významný český vlastenec ze zámožné pražské rodiny, intelektuál, cestovatel, národopisec, horlivý propagátor technického, kulturního a společenského pokroku, sběratel národopisných předmětů, zakladatel národopisného muzea, Klubu českých turistů, mecenáš.

Praha 1, Staré Město, Betlémské nám. 269/1, Národopisné muzeum, dvorní trakt, přízemí pod arkádou, - textová pamětní deska se zněním : " KE 100. VÝROČÍ ÚMRTÍ / VOJTY NÁPRSTKA / SPOLUZAKLADATELE / A PRVNÍHO PŘEDSEDY / KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ / KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 1994 ".

24. 5. 2013