NEPIL Antonín - Praha 7, Holešovice, Strossmayerovo nám., kostel sv. Antonína, předsíň

NEPIL Antonín - Praha 7, Holešovice, Strossmayerovo nám., kostel sv. Antonína, předsíň

NEPIL Antonín, ( 1853 - 1918 ), katolický kněz

Praha 7, Holešovice, Strossmayerovo nám., kostel sv. Antonína, předsíň, - textová pamětní deska se zněním : " Na věčnou paměť / L. P. 1918 1. ledna umřel ve věku 65 let / Monsignore Antonín Nepil / arcib. notář vikář, sekretář a první du- / chovní správce této farní osady, kněz / vzorný, který věnoval své jmění i svůj / život vybudování tohoto stánku Božího. / Bůh odměniž Jej věčnou slávou."