OPÁLKA Adolf - Praha 2, Nové Město, Resslova ulice, kostel sv. Cyrila a Metoděje, památník odboje, krypta kostela

OPÁLKA Adolf - Praha 2, Nové Město, Resslova ulice, kostel sv. Cyrila a Metoděje, památník odboje, krypta kostela

 23. 3. 2013

OPÁLKA Adolf, ( 1915 - 1942 ), nadporučík pěchoty, absolvent vojenské akademie, účastník bojů na francouzské frontě, voják čs. zahraniční armády ve Velké Británii. Byl vybrán k plnění úkolů v nepřátelském týlu. Podílel se aktivně na přípravě atentátu na Rein. Heydricha. Padl na kůru                  kostela 18. 6. 1942.

Praha 2, Nové Město, Resslova ulice, kostel sv. Cyrila a Metoděje, památník odboje, krypta kostela, - busta a pamětní deska s česko-anglickým textem :

" nadporučík pěchoty ADOLF OPÁLKA / 4. 1. 1915 - 18. 6. 1942 / Narodil se v Řešicích u Znojma. Vystudoval na Obchodní akademii v Brně / a v říjnu 1936 nastoupil k Pěšímu pluku 43 v Brně. V letech 1937-1938 / absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích, z níž byl vyřazen jako poručík / pěchoty. V červenci 1939 odešel přes Polsko do Francie. Sloužil v Cizinecké / legii v Sidi bel Albes a později v Oranu. V září roku 1939 prezentován / ve francouzské Agdě. Postupně prošel všemi třemi pluky 1. čs. divize. / Zúčastnil se bojů na francouzské frontě. Po příjezdu do Velké Británie sloužil u kulometné roty a byl vybrán k plnění úkolů v nepřátelském týlu. / Do okupované vlasti byl vyslán jako velitel skupiny, která / měla sabotážní úkoly. Spolu se dvěma druhy byl vysazen v noci na / 28. 3. 1942 u Ořechova na Moravě. Navázal spojení na skupinu SILVER A, / poté byl vyslán do Prahy, kde se stal velitelem "pražských parašutistů". Podílel / se na přípravách atentátu na Reinharda Heydricha. Padl na kůru kostela / sv. Cyrila a Metoděje. "

V památníku jsou obdobně uspořádány vzpomínky na další hrdiny odboje - Jos. Bublíka, Jos. Gabčíka, Jana Hrubého, Jana Kubiše, Jarosl. Švarce a Jos. Valčíka.