JORDAN Charles - Praha 7, Holešovice, Janovského 992/46, Domov Charlese Jordana, na chodbě v přízemí, 1)

JORDAN Charles - Praha 7, Holešovice, Janovského 992/46, Domov Charlese Jordana, na chodbě v přízemí, 1)

JORDAN Charles, ( 1908 - 1967 ), humanitární pracovník, ředitel amerického výboru pro pomoc židovským uprchlíkům, organizátor přesunu desetitisíce židů do Izraele po skončení války a za války studené organizoval vystěhování židů z komunistických zemí východní Evropy. Zemřel v Praze za nevyjasněných okolností, s velkou pravděpodobností byl zavražděn arabským komandem.

Praha 7, Holešovice, Janovského 992/46, Domov Charlese Jordana, na chodbě v přízemí, - textová pamětní deska s dvojjazyčným česko - anglickým textem : " CHARLES JORDAN / 1908 - 1967 / PAN CHARLES JORDAN, VÝKONNÝ MÍSTOPŘEDSEDA AMERICAN JEWISH / JOINT DISTRIBUTION COMMITEE ZASVĚTIL SVUJ ŽIVOT PÉČI / O ŽIDOVSKÉ OBCE NA CELÉM SVĚTĚ. / ZEMŘEL V ROCE 1967 V PRAZE ZA TRAGICKÝCH OKOLNOSTÍ, KTERÉ / NEBYLY NIKDY OBJASNĚNY. / TENTO DOMOV VYBUDOVANÝ V LETECH 1992 -1993 ŽIDOVSKOU OBCÍ / V PRAZE, V JEJÍMŽ ČELE STÁLI V TÉ DOBĚ PAN KAREL WASSERMANN / A PAN ZENO DOSTÁL, BYL POJMENOVÁN NA JEHO POČEST. / PRAHA SRPEN 1993 ".  

V sousedství jsou ještě 2 děkovné pamětní desky.

9. 6. 2013